Wanneer Patentkali strooien!

Als je vrucht- of wortelgroenten teelt kies je best voor een meststof waar het gehalte aan kalium minstens het dubbele is van het gehalte aan stikstof. Voor lichtere grondsoorten of gronden met een hoge pH zal dit 2,5 maal het gehalte aan stikstof mogen zijn.  Doordat dit niet altijd mogelijk is zullen we een andere oplossing moeten zoeken.

Bij veel scheikundig samengestelde meststoffen is de hoeveelheid kalium verhoudingsgewijs eigenlijk te klein. De meeste organische samengestelde commerciële meststoffen lijden ook aan dit euvel. Een scheikundige meststof met samenstelling 12-10-18 (stikstof-fosfor-kalium) bevat verhoudingsgewijs te weinig kalium. Eveneens zo voor een organische meststof 6-7-9 waar ook een duidelijk tekort aan kalium is.

Moet je nu direct andere meststoffen aanschaffen? Nee, er bestaat een betere en goedkopere oplossing die geschikt is voor zowel de biologische als traditionele groenteteler. Patentkali is een delfstof uit de zoutmijnen die gebruikt wordt als meststof in beide teeltwijzen. Door zijn hoge gehalte aan kalium (30%) en zijn lage algemene zoutgehalte is deze meststof een aanrader voor de groentetuin. Mooi meegenomen is dat Patentkali ook 10% magnesium bevat. Daar hoeven we ons dan ook geen zorgen meer over te maken, omdat dit meestal wel ongeveer in de juiste verhouding is.

Hoeveel patentkali moeten we dan eigenlijk toevoegen? Stel je strooit een meststof 12-10-18, wat dus eigenlijk 6% kalium per kg kalium te weinig is. Ideaal zou immers zijn 24% kalium in plaats van 18%.  Als je van die meststof 1 kg strooit zal je nog  200 g (30%/5) extra patenkali moeten strooien. Voor lichtere gronden zullen we daar nog eens 200 g extra patentkali bovenop doen om de uitspoeling tijdens de winter te compenseren.

Een organische meststof van 3-4-4 strooien zal per kg meststof een tekort teweeg brengen van 8% kalium. ideaal is hier immers 12% kalium. Voor iedere kg die we van deze meststof strooien zullen we een extra hoeveelheid van 250g Patentkali strooien.

Wat doet Patentkali eigenlijk!

Kalium behoort samen met stikstof, fosfor en magnesium tot de vier elementen die onze groenteplanten in grote hoeveelheden nodig hebben. Stikstof, Fosfor en Kalium worden meestal in de formule N-P-K op de meststofzakken aangeduid. Heel dikwijls vinden we bij deze formule ook + Mg, wat wijst op het feit dat deze meststof ook verrijkt werd met Magnesium. Alhoewel kalium op zich de plant niet sneller doet groeien (dat is eerder voorbehouden aan stikstof) is het toch een zeer belangrijk element voor de algemene kwaliteit van de plant. Bemerk dat telkens als er gesproken wordt van kaliumgebrek, we wel degelijk bedoelen kaliumgebrek in de plant. Want zelfs bij een voldoende hoge kaliumvoorraad in de bodem kan kaliumgebrek optreden. Waarom dit zo is wordt wat verderop in dit artikel besproken.

Een gebrek aan kalium in de plant kan heel wat onvermoede problemen in de groentetuin teweeg brengen. Om dit te begrijpen moet je weten dat kalium onder andere de  waterhuishouding in de cel gunstig beïnvloedt. Het element zorgt ervoor dat de cel het water beter kan vasthouden, ook onder moeilijke omstandigheden. Indien er niet voldoende kalium aanwezig is in de cel zal deze bij vochttekort of vochtovermaat in de grond teveel krimpen of te sterk opzwellen. Daardoor kan de cel beschadigd worden. Eén beschadigde cel is niet erg natuurlijk, maar indien er tientallen beschadigd worden ontstaat er een probleem. Dan wordt de schade ook uiterlijk aan de plant merkbaar.

Op lichtere grondsoorten zal tijdens de winter meer uitspoeling optreden dan op zwaardere gronden. Op de zwaardere gronden wordt kalium beter vastgehouden in het klei-humuscomplex, waardoor de uitspoeling bijna te verwaarlozen is. Verder zal leem en kleigrond door de verwering van nature kalium produceren. Op zandgronden en zandleemgronden kan je dus best een extra hoeveelheid kalium toevoegen.

(met dank aan luc dedeene)